ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว (2 วัน)” ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว (2 วัน)” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม โดยมี นางผ่องศรี พิไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน