ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ”หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานจักสาน” ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 8 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร ผลิตภัณพ์งานจักสาน” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีนายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านเพชรชมภู ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก