ศสค. ลำพูน ดำเนินการปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2565 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว จำนวน 15 คน โดยมีนางมยุรี จุมป่าน้ำ หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศาลากลางบ้านห้วยไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน