ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดประชุมการบริหารการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการจัดประชุมการบริหารการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาข้อมูล ความต้องการและความพร้อมของกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มอาชีพ ในการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน