ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการทำของชำร่วยและของที่ระลึก” รุ่นที่ 1

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ “หลักสูตรการทำของชำร่วยและของที่ระลึก” รุ่นที่ 1 (ระยะสั้น 10 วัน) ในระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 ณ บ้านท่าศาลา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ แนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการกลุ่มเน้นทุกคนมีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพสตรีและสร้างสัมพันธภาพครอบครัวอบอบอุ่น