ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว ได้แก่ “หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้” รุ่นที่ 1 (ระยะสั้น 5 วัน) ในระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2565 โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (กุมารแพทย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่