ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเสกสรร แสนสี รองนายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่