ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน(5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านน้ำดิบสามัคคี ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต. เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มสตรีและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว