ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพของสตรี ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้กับสตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ (คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล) รองประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เนื่องในโอกาสได้มามอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพของสตรี ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งได้พิจารณาให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายสตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมที่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 19 ราย โดยมีนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวขอบคุณ นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน กล่าวแนะนำศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ อดีตปลัดกระทรวงพม. คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารกรม.สค. รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานกระทรวงพม.ในจังหวัดลำพูน ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน อปท.ท้องถื่น ผู้สูงอายุ นักเรียน ผู้เรียนที่สำเร็จการฝึกอาชีพจากศูนย์ฯ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 250 คน ในการนี้ มูลนิธิฯ ออกให้บริการหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน(ฟรี) ได้แก่ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น บริการตัดผมชาย สตรี และมอบรถวีลแชร์แก่คนพิการ จำนวน 5 คน และศูนย์ฯ ได้จัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพ และบูธสาธิตอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน