ศสค.ลำพูน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ประดับธงชาติไทยคู่กับ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ได้ลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ถวายพระชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง