ศสค.ลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2566 เพื่อหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานของศูนย์ฯ เอกสารผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักฐานประกอบต่างๆ เป็นต้น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน