ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 และร่วมมุฑิตาจิต “กตัญญุตา คารวะ” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565


วันที่ 27 กันยายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ และร่วมมุฑิตาจิต “กตัญญุตา คารวะ” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 (นางสาวณะรอง ต๊ะมะโน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน