ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักและถักโครเซต์”

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักและถักโครเซต์” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 14 มิ.ย. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่