ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า” (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า” (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายอ้าย น้อยยะรองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาท มอบกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน