รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฏาคม 2566

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2566

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2566

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2566

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2566

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฏาคม 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2565

📺รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2564