รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี) 1 เดือน “หลักสูตรเย็บเสื้อไทยล้านนา” (จันทร์ – ศุกร์) เปิดเรียนวันที่ 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 65

?️?รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี)
1 เดือน “หลักสูตรเย็บเสื้อไทยล้านนา” (จันทร์ – ศุกร์)

เปิดเรียนวันที่ 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 65
เน้นฝึกปฏิบัติ “ตัดเย็บ” สร้างแบบ ได้รูปทรง ในสไตล์เสื้อพื้นเมืองแบบผู้ชาย/ สไตล์เสื้อพื้นเมืองแบบผู้หญิง

✍️?สามารถสมัครกลุ่มไลน์นี้ได้เลยเน้อ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ลิงค์นี้เน้อ
https://line.me/R/ti/g/IGkR-6Aa4K

?โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ