รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 (ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)
************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!