มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรการทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก” (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก” ระยะสั้น 5 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เค้กช็อกโกแลต เค้กนมสดสไตล์เกาหลี เค้กพวงมาลัย เค้กมินิมอล และเค้กแคคตัส ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน