(ฟรี) “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย” 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site😷⛑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขะใจ๋เวยๆๆๆ…

📣👰แม่ญิ๋งหละปูนมีข่าวดีมาบอกเจ้า!! ฟังเน้อฟังปี้น้องหมู่เฮา ศูนย์สตรีฯ ลำพูน เบิ้นเปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย” 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site😷⛑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขะใจ๋เวยๆๆๆ
📌เปิดเรียน 1 ก.พ. – 5 เม.ย. 2566 (เรียนจันทร์ – ศุกร์)
✍️คุณสมบัติของผู้เรียน (รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คนเท่านั้น)
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ
2) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
✅หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาแพทย์แผนไทย (จำนวน 330 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี/ภาคฝึกปฏิบัติ โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน)
👆คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeLxUGbyqd…/viewform…
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ