พัฒนาบุคลากรหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับทักษะการทำคลิปวีดีโอใส่เสียงพากษ์ด้วยระบบ AI เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน รายงานผลการดำเนินงาน (Presentation)


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำคลิปวีดีโอใส่เสียงพากษ์ด้วยระบบ AI เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน รายงานผลการดำเนินงาน (Presentation) รูปแบบมิติใหม่สร้างความน่าสนใจ กระชับทำเวลาได้ เนื้อหาชัดเจนตรงประเด็น เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะเฉพาะด้านให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ USO NET ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดลำพูน