ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1/66” (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) เปิดวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติจริง มองเห็นภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ “ธุรกิจร้านกาแฟ”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1/66” (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ได้เปิดวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติจริง มองเห็นภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพการเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ ได้แก่ ร้าน coffee coffer cafe (คอฟฟี่ คอฟเฟอร์ คาเฟ่) ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร้าน “ฮ้านยาย” ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และ “มาลาจร คาเฟ่” ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัย