ผู้อำนวยศูนย์ฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ หลักสูตร นักรีวิวปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influence) รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้รุ่นที่ 2 (10 วัน) และหลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (10 วัน) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน