ผู้อำนวยการเรียนรู้ฯ ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางรุ่งทิวา สุดแดน และนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมผู้บริหารกรม.สค. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์