ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของงานฯ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี