ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบชุด Boxset อาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน “สร้างกำลังใจ เสริมแรงบันดาลใจ…เพื่ออนาคตสดใส พึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพ มีงานทำ”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ และทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมมอบชุด Boxset อาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน (จำนวน 21 ชุด) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ได้เรียนรู้ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์) ได้แก่หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ, หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้โอวาท สร้างกำลังใจ เสริมแรงบันดาลใจในการเรียนรู้พัฒนาทักษะศักยภาพของตนเอง ทักษะอาชีพเฉพาะ และทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องปฏิบัติการโรมแรม และได้เยี่ยมชมห้องเรียนฝึกอาชีพ หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน