ผอ.ศสค.ลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการหลักสูตร Priority Management ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการหลักสูตร Priority Management ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน