ผอ.ศสค.ลำพูน เข้ารายงานตัวเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน ต่อท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้ารายงานตัวเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูนคนใหม่ ต่อท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการ ในการนี้ ท่านผู้ว่าฯ ได้มอบพระรอดเป็นของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำพูน