ปัญหาการฆ่าตัวตาย เรื่องร้ายของคนไม่มีทางออก

สถานการณ์การฆ่าตัวตายพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

PDF : 🔽ดาวน์โหลด
รายงานประเด็นเตือนภัยทางสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9