ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) จนท.ช่วยปฏิบัติในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจำปี 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

คลิกดาวน์โหลดเพิ่มเติม…