ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://drive.google.com/file/d/1Vs_v4L05ko-X8_nfRegylmxVKiin09Cr/view?usp=sharing