ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…https://drive.google.com/file/d/16UYeCAM_waEoBl03WC4s3R3ykWXj9bpz/view?usp=sharing