ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่….. https://drive.google.com/file/d/1WeAL6FEJ0bSFX2mu1JVdA3fg5v-ac-XC/view?usp=sharing