ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่….. https://drive.google.com/file/d/1srKxjf7KNHTW25xowqA7dcMLCH7UheqQ/view?usp=sharing