ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ หลักสูตรเสริมสวยสตรี

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
(ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ หลักสูตรเสริมสวยสตรี)
—————
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…⏬