ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิก