ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
———————–
รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/19mA2fGim-AYckn_qjrYY5Fy-4SvaPFDq/view?usp=sharing