ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานประจำปี 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงาน ประจำปี 2566 (ปฎิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…
https://drive.google.com/file/d/1fjADukvFEQ87k4P_DAZVj4gZxFZs5HvF/view?usp=sharing