ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำประปี 2566 ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ หลักสูตรเสริมสวยสตรี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำประปี 2566
—————
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม….⏬