ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง การจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
———————–
ดาวน์โหลดเอกสาร…⏬