ประกาศรับสมัครจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…. https://drive.google.com/file/d/1GikhR__ouDGvHl0Q3FfOr9XQ8tpbFXCs/view?usp=sharing