ประกาศผลการเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่….. https://drive.google.com/file/d/1Tl3CkL6xl9Ebsuapfz58hb-xv2f71zn2/view?usp=sharing