ประกาศผลการเลือกสรรจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผลการเลือกสรรจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…https://drive.google.com/file/d/1edC1fw4GCL6WN73UDLdFUD3GH4BgJYAw/view?usp=sharing