ประกาศขอเลื่อน การเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้” ออกไป เปิดเรียนวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

อาจารย์ผู้สอนจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายในการเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 053 092 420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ