ธุรกิจร้านตัดผมจักรคำบาร์เบอร์ ลำพูน ได้เข้ามาแนะแนวอาชีพ การทำงานด้านผมชาย ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/ 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมต้อนรับคุณปทิตตา ธรรมสิทธิ์ (ผู้แทน)ธุรกิจร้านตัดผมจักรคำบาร์เบอร์ ลำพูน ได้เข้ามาแนะแนวอาชีพ การทำงานด้านผมชาย ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องแผนกตัดผมชาย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 3 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน