จิตอาสา ศสค. ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ศสค. ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ และให้บริการสาธิตอาชีพ “การทำโรตีราดนมข้นเหนียวนุ่ม ,โรตีมะตะบะไก่ น้ำจิ้มอาจาด และโรตีจิ้มแกงมั่สมั่นไก่” ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 บริการให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน