ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่ พ.ศ. 2567 ประเด็นผู้สูงอายุ เรื่อง “สูงวัย…รู้เท่าทันดิจิทัล”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์นี่ได้เลย…….https://drive.google.com/…/1lb…