ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

🗣️📣ฝึกอาชีพวันหยุด [เสาร์ – อาทิตย์] 👛🎒“หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1” ระยะสั้น 1 เดือน

🗣️📣ฝึกอาชีพวันหยุด [เสาร์ – อาทิตย์] สนุก สงบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ “งานผ้าด้นมือ”…

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมรณรงค์งดสูบหรี่เพื่อครอบครัวสุขสันต์31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมรณรงค์งดสูบหรี่เพื่อครอบครัวสุขสันต์31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ…

VIDEO PRESENT..

ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ศสค.ลำพูน เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ (หมวด 1 การนำองค์กร) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…