LIVE YouTube

LIVE Facebook

ช้อปสินค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

คณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 6/2565

คณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 6/2565 เพื่อนำเสนอพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม พิจารณา เงินสงเคราะห์สตรีและครอบครัวฯ จำนวน 11 ครอบครัว

LOVE MOM เดือนแห่งความรักมอบให้แม่ “รักแม่”….แต่ที่แน่ๆๆ ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

LOVE MOM เดือนแห่งความรักมอบให้แม่ “รักแม่”….แต่ที่แน่ๆๆ ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง…

VIDEO PRESENT..

ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางเจนจิรา ใจคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม…