ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

เรียน(ฟรี) ที่นี่ศูนย์เรียนรู้ฯ 72 พรรษา ลำพูน “หลักสูตร นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer) รุ่นที่ 2” ระยะสั้น 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)

📣📱🔆อาชีพใหม่ก้าวล้ำนำสมัยเพิ่มยอดขายสุดปัง แนะนำสินค้าสุดยอด เพราะใครเอ่ย? นั่นคือ นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว มาเรียน(ฟรี) ที่นี่ศูนย์เรียนรู้ฯ…

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)เอกสารเพิ่มเติม…คลิก

[[เรียนฟรี มีอาชีพ]] 🏫ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน ❤️หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (หลักสูตรประจำเดือน เมษายน 2566) รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน คลิกเลย……

💦💐🪻🌾ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาแหมแล้ว..งามตึงดอกแก้ว งามตึงดอดหางนกยูง “ต้อนรับสงกรานต์” เมษานี้ เย็นชุ่มฉ่ำ กับหลักสูตรดี๊ดี มาเรียนกี๋นนักๆๆ เน้อ…

VIDEO PRESENT..

ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ศสค.ลำพูน ร่วมสัมภาษณ์ (สด) รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT North

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…