สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ของขวัญปีใหม่ 2565 ฝึกอาชีพ (ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน On-site ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักสูตร 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง) - หลักสูตรซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว (17 – 21 ม.ค. 65) - หลักสูตรวุ้นหรรษาพารวย (17 – 21 ม.ค. 65) - หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ (17 – 21 ม.ค. 65)

อ่านต่อ

เผยสูตร...เคล็ด(ไม่ลับ) ตำรับเมนูอาหารขนมปักษ์ใต้ รับสมัครฝึกอาชีพ (ฟรี) 2 วัน เรียนที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

เผยสูตร...เคล็ด(ไม่ลับ) ตำรับเมนูอาหารขนมปักษ์ใต้ รับสมัครฝึกอาชีพ (ฟรี) 2 วัน เรียนที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน (ขอจำกัดผู้สมัครต้องพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน เท่านั้น และ...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Annual Report 2021

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก บูรณาการงานร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก บูรณาการงานร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด...

อ่านต่อ

มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) หลักสูตรการทำขนมไทยประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน...

อ่านต่อ

ผอ.ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน...

อ่านต่อ

ศสค. ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงานและวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงาน...

อ่านต่อ