ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

(ฟรี) “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย” 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site😷⛑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขะใจ๋เวยๆๆๆ…

📣👰แม่ญิ๋งหละปูนมีข่าวดีมาบอกเจ้า!! ฟังเน้อฟังปี้น้องหมู่เฮา ศูนย์สตรีฯ ลำพูน เบิ้นเปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย” 330…

ฟรี…!!! เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตร ขนมไทยออเจ้าชาววัง รุ่นที่ 1 ระยะสั้น 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)

👰💐ตำรับแม่หญิง กุลสตรีไทย เรียนรู้การทำขนมไทยขายได้มีอาชีพ ทำขนมถวายทำบุญ แบ่งปันงานเทศกาลประเพณีไทยต่างๆ มาเน้อ มาเรียน(ฟรี) ที่นี่ศูนย์เรียนรู้ฯ…

ฟรี…!!! เปิดรับสมัครผู้สนใจ ศิลปะบน “งานผ้า” “หลักสูตร ปักผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1″ ระยะสั้น 1 เดือน (จันทร์-ศุกร์)

🧵🧵เข็มสอย ด้ายสอด แต่งแต้มสีสันแห่งจินตนาการ ศิลปะบน “งานผ้า” คุณค่าทางจิตใจงานหนึ่งเดียวชิ้นเดียวในโลก Hand made…

VIDEO PRESENT..

ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…