ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 4 วัน “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ ” (เสาร์ – อาทิตย์)

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 4 วัน “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ ” (เสาร์ – อาทิตย์)เปิดเรียนวันที่ 21…

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 2 วัน “หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าในพิธีการ โอกาสต่างๆ ” (เสาร์ – อาทิตย์)

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 2 วัน “หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าในพิธีการ โอกาสต่างๆ ” (เสาร์ –…

ด่วนเจ้า!! รับสมัครเรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 5 วัน “หลักสูตรตัดเย็บผ้าซิ่น” (จันทร์-ศุกร์)

ปุกาศด่วนเจ้า!! รับสมัครเรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 5 วัน “หลักสูตรตัดเย็บผ้าซิ่น” (จันทร์-ศุกร์) เปิดเรียนวันที่ 17 – 24…

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 1 เดือน “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2 ” (เสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 1 เดือน “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2 ” (เสาร์-อาทิตย์) เปิดเรียนวันเสาร์ที่…

VIDEO PRESENT..

ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ศสค.ลำพูน เปิดแล้ว!! หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่…

ศสค. ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….

ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และสมัชชาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565…

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดลำพูน ครั้งที่…