ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์…

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี) 1 เดือน “หลักสูตรเย็บเสื้อไทยล้านนา” (จันทร์ – ศุกร์) เปิดเรียนวันที่ 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 65

รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ (ฟรี)1 เดือน “หลักสูตรเย็บเสื้อไทยล้านนา” (จันทร์ – ศุกร์) เปิดเรียนวันที่ 20…

ประกาศขอเลื่อน การเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้” ออกไป เปิดเรียนวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

อาจารย์ผู้สอนจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายในการเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 053 092 420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

VIDEO PRESENT..

ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 2”

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะ2 เดือน…

ศสค.ลำพูน จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มแผนงานและวิชาการ…

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม…