One Home พม.ลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสันติธร ยิ้มละมัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนใหม่

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับ(นายสันติธร ยิ้มละมัย) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนใหม่ นำทีมโดยนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ที่ ห้องรับรอง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน