Author name: DWF72

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพัฒนา บุญชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

หลักสูตรพิเศษรับจำนวนจำกัด งานผ้า D.I.Y. ทำกระเป๋าใส่ของใช้เอนกประสงค์ แบบมีหูรูด รูปแบบทันสมัยกิ๊ฟเก๋ (5 วัน)

#หลักสูตรพิเศษรับจำนวนจำกัด เน้อเจ้า!!เปิดเรียน 28 มีนาคม นี้ (เรียน 5 วัน)งานผ้า D.I.Y. ทำกระเป๋าใส่ของใช้เอนกประสงค์ แบบมีหูรูด รูปแบบทันสมัยกิ๊ฟเก๋ ถือออกงานได้ ขายได้ ใส่ของใช้ส่วนตัวได้ เป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสต่างๆๆ (รับชิ้นงานกลับบ้านได้)“หลักสูตรกระเป๋าหูรูดกิ๊ฟเก๋” (5 วัน) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน (รูปแบบ On-site) ประจำปีงบประมาณ 2565 สมัครกลุ่มไลน์เฉพาะ ตามลิงค์นี้ได้เลยเน้อ (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น) คลิกได้เลยเน้อ https://line.me/R/ti/g/hMd1Sq1_OOหลักสูตร 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)- หลักสูตรกระเป๋าหูรูดกิ๊ฟเก๋ เรียนจันทร์ – ศุกร์ (วันที่ 28 มี.ค.- 1 เม.ย. 65)โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ

หลักสูตรพิเศษรับจำนวนจำกัด งานผ้า D.I.Y. ทำกระเป๋าใส่ของใช้เอนกประสงค์ แบบมีหูรูด รูปแบบทันสมัยกิ๊ฟเก๋ (5 วัน) Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาทักษะอาชีพ

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวณะรอง ต๊ะมะโน พนักงานธุรการ ระดับ ส4, นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางเจนจิรา ใจคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาทักษะอาชีพ แนวทางการฝึกอาชีพในชุมชน การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ การดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฯ กระบวนการขั้นตอนช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยว กับกลุ่มเปราะบาง การคัดเลือกอาชีพที่เหมาะสม การดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคที่เจอและวิธีการตั้งรับอย่างไร และการจัดการข้อมูล โดยมีนางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับ ผอ.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ และทีมนักสังคมสงเคราะห์ ทีมพัฒนาอาชีพ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรุงเทพฯ

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาทักษะอาชีพ Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (RF21 : Precision Farming)

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาววชิราภรณ์ เนตรศรี ครูฝึกอาชีพ (หลักสูตรเสริมสวยสตรี) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (RF21 : Precision Farming) ซึ่งดำเนินการจัดโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (RF21 : Precision Farming) Read More »

มูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน มอบทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ช้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน (นายปรีชา สรวิสูตร) ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เทียบโอน ปวช. ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8 ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน มอบทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิต Read More »

เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)“หลักสูตรการปักและถักโครเซต์”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ“หลักสูตรการปักและถักโครเซต์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านล่ามช้าง ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)“หลักสูตรการปักและถักโครเซต์” Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพัฒนา บุญชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 Read More »

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกลุ่มฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่าย สร้างรายได้ให้อยู่รอดยุคโควิด-19

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนอาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกลุ่มฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่าย สร้างรายได้ให้อยู่รอดยุคโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่กลุ่มตัดเย็บ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และกลุ่มอาหารและขนมพื้นบ้านล้านนา บ้านดงเจริญ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกลุ่มฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่าย สร้างรายได้ให้อยู่รอดยุคโควิด-19 Read More »

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และให้บริการแจกฟรี ยาดม ยาหม่องสมุนไพร ให้แก่ประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 56 คน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” Read More »

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ ศพค.ตำบลศรีเตี้ย อปท.ในระดับพื้นที่ จัดงาน ปันรัก..ปันสุข..ปันอาชีพ ออนทัวร์ บริการประชาชน สร้างความสุขในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการความร่วมมือ กับ ศพค.ตำบลศรีเตี้ย เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จัดงานเพื่อบริการประชาชน พัฒนาเครือข่าย อปท.ท้องถิ่น ระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม ขับเคลื่อนภารกิจงานของกระทรวง พม. และเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้กิจกรรมสาธิตอาชีพ “ปันรัก ปันสุข ปันอาชีพ” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ศูนย์ฯ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ “แชะ แชร์ ลุ้นรับรางวัล” บูธจากกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน บูธกลุ่มอาหารและขนมพื้นเมือง บ้านดงเจริญ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน และบูธสาธิตอาชีพได้แก่ การทำโรตี ขนมดอกจอก

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ ศพค.ตำบลศรีเตี้ย อปท.ในระดับพื้นที่ จัดงาน ปันรัก..ปันสุข..ปันอาชีพ ออนทัวร์ บริการประชาชน สร้างความสุขในสถานการณ์โควิด-19 Read More »