เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน, 10 วัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ “หลักสูตรการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ (5 วัน)” ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว จำนวน 20 คน ในพื้นที่บ้านใหม่ล้านนา และ “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์งานถักจากเชือกร่ม (10 วัน)” ระหว่างวันที่ 4 – 13 กรกฎาคม 2565 ให้กลุ่มสตรีและครอบครัว จำนวน 20 คน ในพื้นที่บ้านท่าศาลา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่